Actueel

Webinar Leeftijd is een getal en geen beperking

Het AKC organiseert op 14 november een webinar voor arbeidsdeskundigen. Aanleiding is het onderzoek naar age-isme in de arbeidsdeskundige praktijk. Dit onderzoek deed ik met Tinka van Vuuren en een groot aantal arbeidsdeskundigen.

Lees verder

Lunchwebinar Diversity Day

Op 3 oktober is het Diversity Day. Tijdens een lunchwebinar van OVAL en het AKC vertel ik over het onderzoek naar age-isme in de arbeidsdeskundige praktijk.

Lees verder

Sessie over Leergarantiefonds op het Overheidscongres van Social Enterprise NL

Op 30 maart 2023 presenteren we de uitkomsten van de pilot met het Leergarantiefonds. De pilot is mogelijk gemaakt door Start Foundation.

Lees verder

Nieuwe kaarten voor de begeleiding van medewerkers met een psychische aandoening

Medewerkers met een psychische kwetsbaarheid hebben op de werkvloer soms extra begeleiding nodig. De begeleidingskaarten van SBCM helpen werkleiders en professionals hierbij. Samen met de ontwikkelaar van deze kaarten, Paul de Rooij, heb ik deze kaarten nu verbeterd en uitgebreid met drie nieuwe kaarten.

Lees verder

Arbeidsdeskundigen gezocht voor deelname aan focusgroepen over Age-isme

Op 1 april 2022 zijn we van start gegaan met het project ‘Age-isme en arbeidsdeskundigen’. Doel van het project is arbeidsdeskundigen bewust maken van de gevolgen van age-isme voor hun werk en handvatten bieden om er (beter) mee om te gaan.

Lees verder

Congres De Professional Centraal

Op donderdag 17 maart 2022 is het jaarlijkse congres van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid.
Ik geef twee workshops op basis van de verkenning die ik voor SBCM uitvoer naar de ondersteuningsbehoefte bij werk en psychische kwetsbaarheid.

Lees verder

Experiment Leergarantiefonds van Startfoundation

Samen met Boris Franssen verzorg ik de begeleiding en procesevaluatie van het experiment Leergarantiefonds dat 7 maart 2022 van start gaat. Het Leergarantiefonds is een doorontwikkeling van het Leergarantieplan van Bakkerij Driekant uit Zutphen.

Lees verder

Opheffing Samen Sterk zonder Stigma

Donderdagmiddag 23 september biedt het congres ‘Anders kijken, meer zien’ handvatten voor inclusie. Dit congres is tevens de afsluiting van tien jaar Samen Sterk zonder Stigma. De aanpak en ervaringen voor het domein Werk zijn door mij vastgelegd in de brochure ‘Werk zonder stigma’.

Lees verder

Interview in tijdschrift de Psychiater

Voor het tijdschrift de Psychiater van juni 2021 werd ik geïnterviewd over mijn onderzoek naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een psychische aandoening.

Lees verder

Methodiek Volgend Sturen

De succesvolle methodiek van Stichting Gezel voor jonge VSO/PRO schoolverlaters staat nu beschreven in het Cahier 25 van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum.

Lees verder

SCP dossier de veranderende wereld van werk

Het project ‘De veranderende wereld van werk’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is afgerond. Voor dit omvangrijke project interviewde ik maar liefst 31 experts op het gebied van platformisering, robotisering, vergrijzing en de combinatie van werken, zorgen en/of leren.

Lees verder

Inleners gezocht voor onderzoek naar gevolgen WAB voor doelgroep banenafspraak

Met SEOR doe ik onderzoek naar de gevolgen van de payrollbepalingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor mensen die vallen onder de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk. Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar inleners om te interviewen.

Lees verder

Talkshow Open Hiring

Op 17 november organiseert Start Foundation een online talk show met Rens de Jong over Open Hiring. Ook de procesevaluatie waaraan ik meewerkte, wordt dan openbaar.

Lees verder

Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen gezocht!

Voor Samen Sterk zonder Stigma doe ik een verkenning naar de rol van stigma bij arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Graag kom ik in contact met professionals uit deze beroepsgroepen die willen meewerken aan een telefonisch interview.

Lees verder

Nieuw Handboek Medewerkersnetwerken

Samen Sterk zonder Stigma heeft het Handboek Medewerkersnetwerken uitgebracht. Dit handboek is gebaseerd op acht casestudies die ik deed bij grote organisaties in Nederland.

Lees verder

Wordt lid van de werkgroep Impactmeting Methodiek Stichting Gezel!

Oproep! Voor een nieuw project zoeken we zes arbeidsdeskundigen die ervaring hebben met arbeidstoeleiding van VSO/PRO schoolverlaters. Deelname aan het project levert 11 PE punten op.

Lees verder

Eindcongres project Opschalen van sociale ondernemingen

21 mei 2019 presenteren Hogeschool Utrecht en Windesheim de resultaten van het project “Opschalen van sociale ondernemingen”. Het project had een looptijd van twee jaar. Ik werkte het eerste jaar mee en schreef de publicatie met 20 bedrijfscases.

Lees verder

Leer Garantie Plan

Woensdag 12 december 2018 is de aftrap van het Leer Garantie Plan. Een bijzonder initiatief van Driekant om leerwerktrajecten vooraf te financieren zodat mensen die dat nodig hebben direct kunnen instromen. Ik maak deel uit van de Commissie Advies en Toezicht van het Leer Garantie Plan.

Lees verder

Column Inclusie begint met openheid

Voor de website van Opnaarde100.000! banen schreef ik een column over mijn werk voor Samen Sterk zonder Stigma.

Lees verder

Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet

13 september 2018 verscheen het onderzoek Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet. Ik voerde dit onderzoek uit met CAOP in opdracht van SBCM.

Lees verder

Arbeidsparticipatie vanuit mensenrechtenperspectief

Op 1 juni 2018 organiseert het College voor de Rechten van de Mens een expertmeeting over de arbeidsparticipatie van mensen een beperking. De focus ligt op mensen die buitengesloten worden van de Participatiewet en Banenafspraak.

Lees verder

Themanummer OSB Inzicht over publiek-private samenwerking

In deze uitgave van april 2018 reageer ik op de stelling “Mensen aan de basis komen via de schoonmaak aan de slag.”

Lees verder

Vakbonden ondertekenen manifest Psychische Diversiteit Werkt!

Op 29 maart 2018 ondertekenen de vakbonden FNV, CNV en VCP het manifest Psychische Diversiteit Werkt! Dit manifest komt voort uit het onderzoek dat ik deed voor Samen Sterk zonder Stigma.

Lees verder

UWV Magazine over sociaal ondernemen

Het februarinummer van UWV magazine (2018) heeft als thema sociaal ondernemen. Voor een artikel over Social label werden de initiatiefnemers en ik geïnterviewd.

Lees verder

Werken met een beperking: nog een wereld te winnen

In Sociaal Bestek (februari 2018) is een artikel geplaatst over de ervaringen en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Ik schreef dit artikel met lector Petra Oden van de Hanzehogeschool.

Lees verder

Symposium Fontein21

Ter ere van de 21ste verjaardag van Driekant Ambachtscentrum gaan we op 12 december 2017 nieuwe verbindingen leggen en sociaal ondernemen versnellen.

Lees verder

Congres De kracht van anders zijn

Op zaterdag 18 november 2017 geef ik een presentatie over psychische diversiteit en de rol van vakbonden en ondernemingsraden.

Lees verder

Multinationale ondernemingsraden aan de slag met psychische diversiteit

Tijdens een ledenvergadering van Stichting MNO op 12 juni 2017 presenteren Dorien Verhoeven en ik het onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij psychische diversiteit.

Lees verder

Social Enterprise Days

2 juni 2017 geef ik tijdens de Social Enterprise Days met Leendert de Bell een workshop over het opschalen van sociale ondernemingen.

Lees verder

Social Impact Lab Den Haag

Op 19 mei 2017 ben ik als expert aanwezig bij een Social Impact Lab van de gemeente Den Haag. Dit lab heeft als doel vier sociaal ondernemers die willen opschalen naar Den Haag daarbij te ondersteunen.

Lees verder

Raad van Advies van Dress for Success

In april 2017 ben ik toegetreden tot de Raad van Advies van Dress for Success. Deze vrijwilligersorganisatie voorziet werkzoekenden van representatieve kleding en praktische ondersteuning om succesvol te kunnen solliciteren.

Lees verder

Nieuw boekwerk ‘Design Works’ van Social label

Op 7 april 2017 presenteert Social label een boekwerk met ervaringen en inzichten waar ik ook input voor leverde. Dit gebeurt tijdens de grootste beurs ter wereld voor interieurontwerp, de Salone del Mobile.

Lees verder

Werkconferentie MKB@Work: Samen werk maken in de regio

De Hanzehogeschool organiseert op 9 maart 2017 een werkconferentie over de samenwerking tussen gemeenten/UWV en bedrijven in het kader van de Participatiewet. Ik lever een bijdrage aan deze werkconferentie.

Lees verder

Kennis delen met de WSP’s

Op 24 januari 2017 geef ik een presentatie voor alle contactpersonen van de regionale werkgeversservicepunten (WSP’s). De presentatie gaat over recent onderzoek naar de Banenafspraak in het primair onderwijs .

Lees verder

In dagblad Trouw over Flextensie

Mijn reactie in Trouw van 30 december 2016 over Flextensie. Dit bedrijf bemiddelt bijstandsgerechtigden voor 12 euro per uur aan bedrijven. De bijstandsgerechtigden ontvangen daarvan 2 euro en behouden hun uitkering.

Lees verder

Congres Trends in HRM: Pechvogels, hoogvliegers en de middenmoot

Het congres vindt plaats op 18 november 2016 bij Windesheim te Zwolle. Tinka van Vuuren en ik leveren leveren een bijdrage aan de workshopronde over kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Start kenniskringen Inclusieve Arbeidsparticipatie

De start van de kenniskringen is voorafgaand aan het openingscongres van het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie UM op 30 september 2016. Ik neem deel aan de kenniskring Sociale acceptatie en destigmatisering.

Lees verder

Expertmeeting Primair Onderwijs en de banenafspraak

Samen met Loyalis Kennis & Consult deed ik onderzoek bij goede praktijkvoorbeelden rond de banenafspraak in het primair onderwijs. Op 22 september 2016 is er een expertmeeting om de bevindingen te bespreken.

Lees verder

Doelgroep aan het werk voor een inclusieve arbeidsmarkt

Op 16 juni 2016 verschijnt het kaartenboek Doelgroep aan het werk. Het boek is het resultaat van een denktank van Cedris, SBCM en de Argumentenfabriek. Ik was één van de deelnemers aan de denktank.

Lees verder

1 jaar Werkwarenhuis Social label

Vrijdag 27 mei 2016 geeft Social label een feestelijke borrel voor alle betrokkenen. Daaraan voorafgaand presenteer ik de resultaten uit een praktijkonderzoek bij de deelnemende werkplaatsen.

Lees verder

Leergang Inclusief Ondernemen

Deze leergang van De Normaalste Zaak, in samenwerking met AWVN en Accenture, start op 24 mei 2016. Ik ben o.a. betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen.

Lees verder

Symposium Inclusief Werkgeverschap ‘Kansen voor de toekomst?

Op 6 april 2016 ben ik één van de keynote spekers op een symposium over inclusief werkgeverschap van de NVP en Hogeschool Windesheim.

Lees verder

De sociale onderneming op weg naar het Burgerlijk Wetboek

Op 14 januari 2016 lever ik een bijdrage aan een werkconferentie van Social Enterprise NL over een juridische vorm voor sociale ondernemingen.

Lees verder

Leeratelier Sociaal Ondernemerschap in een vitale economie

Dinsdag 1 december 2015 neem ik deel aan een panel in het kader van het leeratelier Sociaal Ondernemerschap voor beleidsmakers van gemeenten.

Lees verder

SER werkconferentie Deeleconomie

Op 17 november 2015 neem ik deel aan een SER werkconferentie over de deeleconomie. Mijn bijdrage gaat over gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Lees verder

In AD Visie over Social label

In het oktobernummer 2015 van AD Visie staat een mooi artikel over social enterprise Social label, waaraan ik meewerkte.

Lees verder

Inclusieve arbeidsorganisaties ‘ AGENDA 2026’

Ik lever 18 september 2015 een bijdrage aan een invitational van de projectgroep Inclusieve Arbeidsorganisaties van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Lees verder

Workshop ‘van SW naar sociale firma’

Henk van der Pas en ik verzorgen 11 juni 2015 op het congres ‘En nu: meters maken! Op weg naar een inclusieve economie’ een deelsessie over onze handleiding ‘Van SW naar sociale firma’.

Lees verder

Landelijke dag depressie en werk(loosheid)

Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert de Depressie Vereniging een landelijke dag met als thema Depressie en werk(loosheid).

Lees verder

Evaluatie pilot Regelluw

In mei 2015 evalueer ik de pilot Regelluw in Zwolle.
In deze pilot wordt een nieuwe aanpak uitgeprobeerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Lees verder

Column Luister naar schoonmaakbedrijven

Op verzoek van Service Management schreef ik in april 2015 een column over werken aan sociale innovatie door schoonmaakbedrijven. Hoe kan de overheid dit bevorderen?

Lees verder

Studiemiddag inclusieve arbeidsmarkt F-MEX

Donderdag 9 april 2015 organiseert F-MEX een bijeenkomst over de Participatiewet voor facilitymanagers, contractmanagers en inkopers.

Lees verder

SER-werkconferentie sociale ondernemingen

Op uitnodiging van de SER sprak ik 19 januari 2015 samen met andere deskundigen over knelpunten bij het sociaal ondernemen.

Lees verder

Boekpresentatie Iedereen werk Iedereen winst

Op 28 november 2014 ontving Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) het boek ‘Iedereen werk, iedereen winst’ geschreven door Mark Hillen (Socal Enterprise NL).

Lees verder

Artikel ‘Social enterprises: kansen voor sociale innovatie in gemeenten’

Voor het oktober/november 2014 nummer van Sociaal Bestek schreef ik een overzichtsartikel over social enterprises.

Lees verder

Column Versterken intrinsieke motivatie werkgevers

Column Versterken intrinsieke motivatie werkgevers. Bijdrage naar aanleiding van het boek De Kwetsbaren van Will Tinnemans (2014).

Lees verder