Congres De Professional Centraal

De professional Centraal is het jaarlijkse congres van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid waar de professional centraal staat. In 2022 vindt het congres plaats op donderdag 17 maart in Antropia te Driebergen. Het thema is een leven lang ontwikkelen. Hoe kunnen medewerkers hun vaardigheden en talenten blijven ontwikkelen? En hoe zorg je er als professional voor dat medewerkers plezier houden in het werk en goed inzetbaar blijven?

Alle professionals die werkzaam zijn in de sociale en inclusieve werkgelegenheid kunnen deelnemen aan het congres. Jobcoaches, jobcreators, werkcoaches, klantmanagers, detacheerders, HR-managers en medewerkers, maar ook mensen met een andere functie binnen de sociale werkgelegenheid zijn van harte welkom!

Workshops

Ik geef twee workshops met de titel: Verkenning ondersteuningsbehoefte werk en psychische kwetsbaarheid doelgroep banenafspraak en Wsw-werknemers. De workshops sluiten aan bij een verkenning die ik over dit onderwerp uitvoer voor SBCM.

Relatief veel mensen binnen de SW en Participatiewet kampen met psychische problemen. En mensen met psychische problemen krijgen vaak een stigma, een stempel ‘ongeschikt’, opgeplakt. Veel mensen durven daarom niet te zeggen dat ze een psychische aandoening hebben. Door het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid (destigmatisering) kan betere hulp en ondersteuning geboden worden, waardoor de kans op (behoud van) werk toeneemt.

Om meer zicht te krijgen op de problematiek en de beschikbare kennis en het ondersteuningsaanbod, heeft SBCM mij gevraagd een verkenning te doen. In deze workshop worden de eerste inzichten uit deze verkenning gedeeld. Daarnaast is er ook ruimte om ervaringen en behoeften op dit thema met elkaar uit te wisselen.

Het congres vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 in Antropia te Driebergen. Het programma begint om 9.30 uur; inloop start om 9.00 uur. Bekijk het hele programma en meld je aan