Aukje Smit

ONDERZOEK INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur. U kunt mij benaderen voor:
 • Case studies en het in kaart brengen van goede voorbeelden.
 • Ontwikkelen van checklists, handleidingen en andere tools.
 • Evalueren van projecten, pilots of beleid.
 • Literatuurstudies.
 • Inventarisaties en verkenningen.
 • Kleinere klussen en advies.
Wilt u weten of we kunnen samenwerken? Neem dan telefonisch contact op 06 37278973 of stuur mij uw vraag via e-mail.

RECENTE PROJECTEN

In opdracht van Samen Sterk zonder Stigma deed ik onderzoek naar medewerkersnetwerken bij acht grote organisaties in Nederland: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Shell, UWV, Belastingdienst, gemeente Amsterdam, ABN AMRO, Rabobank en de Nationale Politie. De hoofdvraag was hoe deze netwerken kunnen bijdragen aan inclusie op het werk. In het onderzoek waren twee typen netwerken betrokken:
 • Netwerken die zich richten op inclusie van alle medewerkers met een aandoening of beperking.
 • Netwerken die zich richten op inclusie van een specifieke groep, zoals medewerkers met een psychische aandoening, een visuele beperking, een chronische ziekte of een vorm van neurodiversiteit, zoals autisme of ADHD.
Op de projectenpagina kunt u meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd (al dan niet in samenwerking met anderen).

RECENTE OPDRACHTGEVERS

Ik werk zowel rechtstreeks voor opdrachtgevers als in onderaanneming bij andere onderzoeksbureaus. Zo nodig werk ik samen met andere zelfstandig onderzoekers. De afgelopen jaren kreeg ik opdrachten van:
 • AWVN
 • De Normaalste Zaak
 • Driekant Ambachtsbedrijven
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Hanzehogeschool
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
 • Instituut Gak
 • Loyalis
 • Randstad
 • Samen Sterk zonder Stigma
 • SBCM
 • Social label
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Start Foundation
Ik werk regelmatig samen met Tinka van Vuuren (senior consultant bij Loyalis en bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement). Samen deden wij opdrachten voor de Ministeries van OC&W en SZW, VO-Raad, PO-Raad, A&O-fonds VVT, Zorgbalans, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en de Nationale Politie.