Aukje Smit

ONDERZOEKER INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief en praktijkgericht onderzoek op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Je kunt mij benaderen voor:

 • Casestudies en het in kaart brengen van goede voorbeelden.
 • Ontwikkelen van checklists, handleidingen en andere tools.
 • Evalueren van projecten, pilots of beleid.
 • Methodiekbeschrijvingen.
 • Literatuurstudies.
 • Inventarisaties en verkenningen.
 • Kleinere klussen en advies.

Wil je weten of we kunnen samenwerken? Neem dan telefonisch contact op 06 37278973 of stuur mij je vraag via e-mail.

VOORBEELD VAN EEN RECENT PROJECT: BESCHRIJVING METHODIEK VOLGEND STUREN

Jonge schoolverlaters van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs krijgen vaak te horen dat een opleiding niet haalbaar is of dat ze ergens niet voor geschikt zijn. Die verwachtingen worden gevoed door het feit dat deze jongeren in een systeem gepropt worden waarin ze niet thuis zijn. Het gevolg is dat het individu faalt en het systeem overeind blijft.

Stichting Gezel heeft met het project Zorgassistent-in-de-klas laten zien dat het ook anders kan. In opdracht van het AKC heb ik met Tinka van Vuuren, Frans Hoebink en een AKC-werkgroep de succesvolle aanpak van Stichting Gezel overdraagbaar gemaakt. De resultaten staan beschreven in het AKC Cahier Volgend Sturen. Hierin komen o.a. aan de orde:

 • De activiteiten in het project Zorgassistent-in-de-klas.
 • De manier van begeleiden die we Volgend Sturen hebben genoemd.
 • Een onderbouwing van de aanpak.
 • Praktische werkinstructies.

Lees ook de Factsheet Volgend Sturen en het artikel in AD Visie van april 2021 Volgend Sturen geeft ruimte voor groei en ontwikkeling.

MEER PROJECTEN

Op de projectenpagina kan je meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd (al dan niet in samenwerking met anderen).

OPDRACHTGEVERS EN SAMENWERKINGSPARTNERS