Aukje Smit

ONDERZOEK INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur. U kunt mij benaderen voor:

 • Case studies en het in kaart brengen van goede voorbeelden.
 • Ontwikkelen van checklists, handleidingen en andere tools.
 • Evalueren van projecten, pilots of beleid.
 • Literatuurstudies.
 • Inventarisaties en verkenningen.
 • Kleinere klussen en advies.

Wilt u weten of we kunnen samenwerken? Neem dan telefonisch contact op 06 37278973 of stuur mij uw vraag via e-mail.

PROCESEVALUATIE OPEN HIRING

Open Hiring staat voor het aannemen van mensen op een manier die vooroordelen geen kans geeft. Door mensen zonder enige vraag of cv aan de slag te laten gaan en zich te laten bewijzen in het werk zelf. In Nederland werken eind 2020 zo’n 17 werkgevers met Open Hiring.

Via het programma Open Hiring heeft Start Foundation de afgelopen twee jaar de haalbaarheid in Nederland onderzocht en in de praktijk getest. Samen met Start Foundation deed ik de procesevaluatie bij werkgevers. De VU deed een effectevaluatie bij Open Hiring werknemers.

Uit de onderzoeken blijkt dat de pilotbedrijven enthousiast zijn en dat Open Hiring voor het grootste deel van de medewerkers een positieve invloed heeft op hun leven. Je kunt de onderzoeken hier opvragen.

METHODIEKBESCHRIJVING STICHTING GEZEL

Zes jaar geleden heeft arbeidsdeskundige Frans Hoebink van Stichting Gezel het project ‘Zorgassistent-in-de-klas‘ opgezet. Het project bestaat uit leerwerkplekken in het Primair Onderwijs en een aangepaste mbo-2 opleiding. De kern van de aanpak bestaat uit het creëren van ruimte om te groeien binnen het vermogen dat mensen hebben.

Voor het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) maken we de succesvolle methodiek overdraagbaar. Begin 2021 worden de resultaten opgeleverd. Wil je nu al meer weten over de aanpak in het project of de eerste resultaten? Bekijk dan de poster die we maakten voor het NVvA & AKC najaarscongres AKC-poster Stichting Gezel

MEER PROJECTEN

Op de projectenpagina kan je meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd (al dan niet in samenwerking met anderen).

RECENTE OPDRACHTGEVERS

Ik werk zowel rechtstreeks voor opdrachtgevers als in onderaanneming bij andere onderzoeksbureaus. Zo nodig werk ik samen met andere zelfstandig onderzoekers. De afgelopen jaren kreeg ik opdrachten van:

 • AWVN
 • De Normaalste Zaak
 • Driekant Ambachtsbedrijven
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Hanzehogeschool
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
 • Instituut Gak
 • Loyalis
 • Ministerie van SZW
 • Randstad
 • Samen Sterk zonder Stigma
 • SBCM
 • Social label
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Start Foundation

Ik werk regelmatig samen met Tinka van Vuuren (senior consultant bij Loyalis en bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement). Samen deden wij opdrachten voor de Ministeries van OC&W en SZW, VO-Raad, PO-Raad, A&O-fonds VVT, Zorgbalans, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en de Nationale Politie.