Aukje Smit

ONDERZOEK INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek naar inclusieve arbeidsvraagstukken. Bijvoorbeeld onderzoek naar de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen, diversiteit & inclusie en arbeidsmarktbeleid. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur. U kunt mij benaderen voor:

  • Case studies en het in kaart brengen van goede voorbeelden.
  • Ontwikkelen van checklists, handleidingen en andere tools.
  • Evalueren van projecten, pilots of beleid.
  • Literatuurstudies.
  • Inventarisaties en verkenningen.
  • Kleinere klussen en advies.

Wilt u weten of we kunnen samenwerken? Neem dan telefonisch contact op 06 37278973 of stuur mij uw vraag via e-mail.

RECENTE PROJECTEN

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is, óók op het werk. Afgelopen jaar onderzocht ik voor deze organisatie medewerkersnetwerken voor werknemers met een aandoening of beperking. Centraal stond de vraag hoe deze netwerken kunnen bijdragen aan inclusie op het werk. Lees de bevindingen in het rapport Samen kom je verder.

Eerder deed ik voor Samen Sterk zonder Stigma onderzoek naar de (mogelijke) bijdrage van vakbonden en ondernemingsraden. Dit resulteerde op 29 maart 2018 in de ondertekening van het manifest Psychische diversiteit werkt! door vakbonden, SBI Formaat en het Multinationale Ondernemingsradenoverleg.

Lees ook de column Inclusie begint met openheid die ik schreef voor Op naar de 100.000! banen. En de samenvatting van de literatuurstudie Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

BANENAFSPRAAK IN HET ONDERWIJS

Met Loyalis Kennis & Consult deed ik drie jaar op een rij onderzoek naar de banenafspraak in het onderwijs. Reden voor de onderzoeken was dat scholen achterlopen op de doelstellingen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

In 2018 deden we onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden in het primair en voortgezet onderwijs. Wat blijkt? Het is niet makkelijk, maar er zijn zeker mogelijkheden om de doelgroep in te zetten. Deze worden echter lang niet allemaal gezien en benut. Daarnaast zijn er misverstanden die negatief uitpakken op de beslissing om aan de slag te gaan met de banenafspraak.

Als de scholen beter geïnformeerd en ondersteund worden, kunnen er veel meer banen gecreëerd worden. Lees ook ons artikel in Sociaal Bestek 2018, nr.5.

In 2016 deden we casestudies bij plaatsingen in het kader van de banenafspraak in het primair onderwijs en in 2017 in het voortgezet onderwijs.

Op de projectenpagina kunt u meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd (al dan niet in samenwerking met anderen).

RECENTE OPDRACHTGEVERS

Ik werk zowel rechtstreeks voor opdrachtgevers als in onderaanneming bij andere onderzoeksbureaus. Zo nodig werk ik samen met andere zelfstandig onderzoekers.

Recente opdrachtgevers zijn AWVN, De Normaalste Zaak, Driekant Ambachtsbedrijven, Gemeente Haarlemmermeer, Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Instituut Gak, Loyalis, Randstad, Samen Sterk zonder Stigma, SBCM, Social label, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Start Foundation.

Ik werk regelmatig samen met Tinka van Vuuren (senior consultant bij Loyalis en bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement). Zo deden wij opdrachten voor de Ministeries van OC&W en SZW, VO-Raad, PO-Raad, A&O-fonds VVT, Zorgbalans, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en de Nationale Politie.