Evaluatie pilot Regelluw

De pilot Regelluw in regio Zwolle wordt uitgevoerd in het kader van het programma Werkgevers gaan Inclusief van de AWVN.

wgi-headervisuals_1034x200_03

De werkwijze in de pilot moet het voor werkgevers leuker en makkelijker maken om een bijdrage te leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt. Kern van de pilot is het vereenvoudigen van de (uitvoering van) regelgeving door:

  • Eén contactpersoon voor de werkgever die advies geeft en kandidaten aanbiedt.
  • Eenvoudige set aan instrumenten waarover de werkgever de regie heeft, zoals een no-riskpolis en een oplossingenbudget.
  • De werkgever bepaalt de hoogte van de loonkostensubsidie met vooraf een marginale toetsing door een deskundige.
  • Sturing op basis van vertrouwen in de werkgever en verantwoording achteraf.

In mei 2015 ga ik de pilot evalueren. Doel van de evaluatie is inzicht verkrijgen in de doelmatigheid en rechtmatigheid van de aanpak en het proces in de pilot.