Nieuwe kaarten voor de begeleiding van medewerkers met een psychische aandoening

Medewerkers met een psychische kwetsbaarheid hebben op de werkvloer soms extra begeleiding nodig. Om werkleiders, leidinggevenden, (interne) jobcoaches en andere professionals hierbij te helpen, liet SBCM in 2015 begeleidingskaarten ontwikkelen. Samen met Paul de Rooij heb ik deze kaarten nu verbeterd en uitgebreid met drie nieuwe kaarten.

Zo is het aantal gedragscategorieën uitgebreid van zeven naar tien. De drie nieuwe kaarten richten zich op angstig en overbezorgd gedrag, verward gedrag en snel wisselende stemmingen. De bestaande kaarten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Themapagina

Daarnaast leverde ik input voor een themapagina op de website van SBCM over omgaan met psychische kwetsbaarheid.