Werken met een beperking: nog een wereld te winnen

De Participatiewet en de banenafspraak moeten ervoor zorgen dat veel meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk komen. In de praktijk komt hier nog onvoldoende van terecht. In dit artikel Ervaringen en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt komt het perspectief van de arbeidsbeperkten zelf aan bod.

Neem Paul (36 jaar, Wajong), hij volgde verschillende opleidingen en had meerdere baantjes. Elke keer liep hij vast of werd zijn contract niet verlengd. Nu werkt hij als logistiek medewerker bij een publieke instelling. “Ik zit hier op mijn plek. Het is een sociale werkgever. Maar een vast contract zit er helaas niet in. Alles wat ik extra krijg, zoals de eindejaarsuitkering, moet ik inleveren. Ik probeer er maar niet teveel bij stil te staan.”

Het artikel is geplaatst in het februari nummer van Sociaal Bestek (2018). Ik schreef het artikel met Petra Oden, lector bij de Hanzehogeschool. Het artikel is gebaseerd op een verkenning die ik deed in het kader van het project MKB@Work.