Publicaties

Hieronder vind u een selectie van mijn publicaties: rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen, handleidingen en brochures vanaf 1998.

2023

Smit, A & Van Vuuren, T. (2023). Leeftijd is een getal, geen beperking. Verslag van een onderzoek naar age-isme in de arbeidsdeskundige praktijk. Nijkerk: Arbeidsdeskundig Kennis Centrum.

Smit, A & Franssen, B. (2023). Het Leergarantiefonds. Evaluatie pilot. Eindhoven: Start Foundation.

Rooij, de P. & Smit, A. (2023). Begeleidingskaarten. Te gebruiken bij de begeleiding van medewerkers met een psychische aandoening. Den Haag: SBCM.

2022

Smit, A. (2022). Verkenning ondersteuningsbehoefte psychische kwetsbaarheid werkgebied SBCM. Intern verslag.

Smit, A. (2022). Verslag interviews project Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen. Intern verslag voor Hogeschool Windesheim.

2021

Smit, A. (2021). Werk zonder stigma Argumentatie. Amersfoort: Samen Sterk zonder Stigma.

Hek, P. de, Zandvliet, K., van der Toorn, A, de Vleeschouwer, E. & Smit, A. (2021).  Monitor payroll voor de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk Rotterdam: SEOR BV.

Smit, A., Hoebink, F. & van Vuuren, T. (2021). Volgend Sturen Theory of Change van de methodiek die is gebruikt in het project Zorgassistent-in-de-klas van Stichting Gezel. Nijkerk: Arbeidsdeskundig Kennis Centrum.

2020

Smit, A. (2020). Verkenning (de)stigmatisering (bedrijfs)artsen en arbeidsdeskundigen. Intern verslag. In opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

Smit, A. (2020). De andere kant van de open deur. Procesevaluatie Open Hiring. Start Foundation: Eindhoven.

Smit, A. (2020). Vergrijzing: experts aan het woord. Intern verslag t.b.v. het project Veranderende Arbeidsmarkt van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Smit, A. (2020). Robotisering: experts aan het woord. Intern verslag t.b.v. het project Veranderende Arbeidsmarkt van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Smit, A. (2020). Platformisering: experts aan het woord. Intern verslag t.b.v. het project Veranderende Arbeidsmarkt van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Smit, A. (2020). Kwaliteit van werk en de ruimte om te zorgen en te leren: experts aan het woord. Intern verslag t.b.v. het project Veranderende Arbeidsmarkt van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

2019

Smit, A. (2019). Samen kom je verder. Onderzoek naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een aandoening of beperking en neurodiversiteit. Amersfoort: Samen Sterk zonder Stigma.

2018

Jansen, L., Smit, A. & Brouwer, P. (2018). Impactmeting Driekant. Eindhoven: Start Foundation.

Smit, A. (2018). Inclusie begint met openheid. Column voor de website van Opnaarde100.000!banen, november 2018.

Smit, A. & Bolland, A. (2018). Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. 20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen. Hogeschool Utrecht: Utrecht.

Smit, A. & Van Vuuren, T. (2018). Meer banen voor arbeidsbeperkten in het primair en voortgezet onderwijs.  In: Sociaal Bestek, oktober 2018, p. 28 – 30.

Vuuren van, T., Wolswijk, A., Visser de, H. & Smit, A. (2018). Review realisatie visie Veilig en Gezond werken bij de Nationale Politie. Heerlen: Loyalis.

Smit, A. (2018). Het perspectief van de kandidaten. In: Partnerschap door regelruimte. De samenwerking van ondernemers met gemeenten bij de Participatiewet. (Red. Oden, Beukeveld, & Offers) p. 42 – 48. Hanzehogeschool: Groningen.

Smit, A. & Scheeren, J. (2018). Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet. Verkenning in opdracht van SBCM. Den Haag: CAOP en AukjeSmit.

Smit, A. & van Vuuren, T. (2018). Waar een wil is, is een weg? Banenafspraak in het funderend onderwijs. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. & Oden, P. (2018). Ervaringen en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. In: Sociaal Bestek, februari 2018, p. 58 – 60.

2017

Smit, A. (2017). Psychische diversiteit. OR kan het bespreekbaar maken. In: OR / Magazine. Nummer 6, november 2017, p. 30 -31.

Smit, A. & Van Vuuren, T. (2017). Bekend maakt bemind. Onderzoek Banenafspraak in het VO. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. & van Vuuren, T. (2017). Goede voorbeeldenboek Bekend maakt bemind. Onderzoek banenafspraak in het VO. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. (2017). Maak psychische aandoeningen bespreekbaar. In: Zeggenschap 3-2017, p. 26-29.

Smit, A. (2017). Bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk. Verkennend onderzoek naar de (mogelijke) rol van vakbonden en ondernemingsraden. Amersfoort: Samen Sterk zonder Stigma.

Smit, A., Mechelse, L. & Verhoeven, D. (2017). Open over psychische aandoeningen op het werk. In: LoopbaanVisie. April 2017, p.p. 48-53.

Smit, A., Verhoeven, D. & van Vuuren, T. (2017). Stigmatisering van werknemers met een psychische aandoening en hoe HR dit tegen kan gaan. 12 april, Tijdschrift voor HRM.

2016

Smit, A. & Van Vuuren, T. (2016). Banenafspraak in het PO: Zonder waarde geen plaatasing. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A., Wolswijk, A., Reijenga, F & Van Vuuren, T. (2016). Goede voorbeeldenboek. Banenafspraak in het PO: Zonder waarde geen plaatsing. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. (2016). Veranderingsleer Social label. Den Bosch: Social label (vertrouwelijk).

Vuuren, T., van, Smit, A. & Wolswijk, A. (2016). Daadwerkelijk werk maken van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de Verpleeg-. Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

2015

Smit, A. (2015). Evaluatie leerpilot regio Zwolle Regelluw. Onderdeel van het programma Werkgevers gaan Inclusief. Den Haag: AWVN (vertrouwelijk).

Pas, H., van der & Smit, A. (2015) Van SW-bedrijf naar sociale firma. Den Haag/Utrecht: SBCM/Cedris.

Smit, A. (2015). Luister naar schoonmaakbedrijven. Column in: Servicemanagement. April.

Smit, A. (2015). Stand van zaken deelnemende werkplaatsen en bedrijven. Den Bosch: Social label (vertrouwelijk).

2014

Smit, A. (2014). Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever. Amersfoort: Stichting Samen Sterk zonder Stigma.

Smit, A. & Brouwer, P. (2014). Opschalen van succesvolle sociale ondernemingen Hoofddorp: TNO.

Fermin, B. & Smit, A. & Brouwer, P. (2014, 2013, 2012). Prestatieladder Socialer Ondernemen. Handleiding versie 1.2, 1.1 en 1.0. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. (2014). Social enterprises: Kansen voor sociale innovatie in gemeenten! In: Sociaal Bestek. Nr. 5.

2013

Smit, A. (2013). Socialer ondernemen kan zonder dwang. In: SC Krant, dinsdag 12 maart, Nr.11.

2012

Smit, A. Giesen F. & Luijters K. (2012). Richtlijnen voor het werken met gemengde teams in de SW. Hoofddorp: TNO.

Kok, T. de & Smit, A. (2012). Werk geven en nemen. Lessons Learned. Tilburg: Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO).

Smit, A. (2012). Keurmerk voor sociaal aannamebeleid. Prestatieladder Socialer Ondernemen ook bruikbaar voor SW. In: SW-journaal, Nr. 11.

Brouwer, P., Fermin, B. & Smit, A. (2012). Prestatieladder Socialer Ondernemen. (H)erkenning voor inclusieve organisaties. In: Sociaal Bestek. Nr. 8/9.

Luijters, K., Smit, A., Dorenbosch, L. & Giesen, F. (2012). SW’ers in reguliere arbeidsorganisaties. Omgaan met diversiteit in gemengde teams. Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken, 28, Nr. 1.

Andriessen, S., Brouwer, P., Smit, A. & Blonk, R. (2012). Een quotum voor arbeidsgehandicapten: is dat verstandig? In: Sociaal Bestek, Nr. 11.

2011

Wijk, E. van, Andriessen. S., Smit, A. en Brouwer, P. (2011) Handleiding social return bij inkoop voor gemeenten Tilburg: Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO).

Smit, A. De Graaff, B., Verweij, E. en Brouwer, P. (2011). Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Brouwer, P. (2011). Social return bij inkoop door gemeenten. In: Impuls, nummer 8.

2010

Smit, A., Wevers, C., De Kooij-Bode, H. & Van der Wolk, J. (2010). Het Verschil Maken. Sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Hoofddorp: TNO.

Andriessen, S. & Smit, A. (2010). Kwaliteits(h)erkenning van sociale bedrijven. Naar een landelijk keurmerk of label. In: Sociaal Bestek, Nr. 12.

Brouwer, P., Smit, A., Van Wijk, E. & Zwinkels, W. (2010). Social Return bij het Rijk. Effecten op arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid. Hoofddorp: TNO.

2009

Smit, A., (2009). Sociaal en slim ondernemen. Werken naar vermogen in reguliere bedrijven.  Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Van Genabeek. J. (2009). Brochure Sociale Economie in 2020. Brochure en DVD. Hoofddorp/Amsterdam, TNO/Future Consult.

2008

Smit. A., Van Genabeek, J. & Klerkx, M. (2008). Europese ervaringen met sociale economie. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Van Genabeek, J. (2008). Sociaal ondernemerschap in het buitenland. In: SW-Journaal, Nr.8.

2007

Smit, A., Penninga, M., Fermin, B. & Andriessen, S. (2007). Sociale economie en de lokale overheid. Samenwerkingen met sociale ondernemingen als strategie bij werkgelegenheidsbeleid. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Bohnenn, E. (2007). Time Out. Begeleide intervisie voor de direct leidinggevende en meewerkend voorman. Hoofddorp: TNO.

2006

Smit, A., Bohnen, E. & Hazelzet, A. (2006). Laaggeletterd in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar lees-, schrijf- en rekentaken in de kenniseconomie.  Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven.

Smit, A. (2006). Laagopgeleiden leren niet vanzelf. In: Gids voor Personeelsmanagement, jaargang 85, Nr. 7/8.

Smit, A. (2006). Wees niet te aardig voor uw laaggeletterde werknemer. Gastcolumn In: Gids voor Personeelsmanagement, 85 Nr 6.

2005

Smit, A., Andriessen, S. & Stark, K. (2005). Lager opgeleiden in beweging. Employabilitybeleid, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden. Hoofddorp: TNO.

Smit, A., Andriessen, S. & Sanders, J. (2005). Meer werk door samenwerking. Gemeente moet weten wat werkgever beweegt. In: Sociaal Bestek, Nr. 6.

2004

Smit, A., Andriessen, S. & Sanders, J. (2004). Meer werk door samenwerking. Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Peters, D. (2004). Handreiking gesubsidieerde banen. De nieuwe rol van gemeenten en instellingen in de V&V-branche. Utrecht: Arcares.

2003

Smit, A. & Minderhoud, K. (2003). Bedrijven met een dubbel doel. Ervaringen van sociale firma’s en vergelijkbare bedrijven. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. en Andriessen, S. (2003). Verzuimreductie kwetsbare groepen in de sector zorg en welzijn. Utrecht: Sectorfondsen zorg en welzijn.

Smit, A. & Andriessen, S. (2003). Weer op de rails. Handreiking duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen.. Hoofddorp: TNO.

2002

Smit, A. & De Feyter, M. (2002). Een kwestie van doen. Ervaringen van branches en bedrijven uit traditionele mannensectoren met het binden en boeien van lager opgeleide vrouwen. Den Haag: Ministerie van SZW.

Smit, A (2002). Passen en Meten. Duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen. Deel 2. Tussentijds bericht uit de pilotbedrijven. Hoofddorp: TNO.

2001

Smit, A (2001). Passen en Meten. Duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen. Deel 1. Inventarisatie van ervaringen en maatregelen. Hoofddorp: TNO.

Haan, de F., Smit, A. & van Gent, M. (2001). Nieuwe schaarste? Nieuw aanbod! Activerend arbeidsmarktbeleid op sectorniveau. Hoofddorp: TNO.

Vuuren van, T., Smit, A., van Gent, M. & Andriessen, S. (2001). De aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn. Een onderzoek naar de maatregelen van actieve instellingen. Deel 1: Overzicht van de resultaten. Den Haag: Servicecentrum Uitgevers.

Smit, A. & van Vuuren, T. (2001). De aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn. Een onderzoek naar de maatregelen van actieve instellingen. Deel 2: Branchestudies. Den Haag: Servicecentrum Uitgevers.

2000

Smit, A., de Haan, F., Meijers, J. & Tijken, J. (2000). De uitvoering van de Wet REA bij Arbeidsvoorziening en gemeenten. Den Haag: Ministerie van SZW.

1999

Haan de, F. & Smit, A. (1999). Vaarwel! Wees welkom! Over het uitgestelde afscheid van de onderkant van de arbeidsmarkt. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & de Haan, F. (1999). Profiteren van de krappe arbeidsmarkt. MKB-bedrijven over het in dienst nemen van langdurig werklozen. Sociaal Bestek 61(7/8): 9-12.

Smit, A., de Feyter, M. & de Haan, F. (1999). Bedrijven en intermediaire organisaties. Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder bedrijven bereid zijn langdurig werklozen in dienst te nemen en de gewenste dienstverlening van intermediaire organisaties. Hoofddorp: TNO.

Smit, A., de Haan, F., de Kleijn, E. & Nuess, U. (1999). Interne mobiliteit vanuit laag- en ongeschoolde functies. Hoofddorp: TNO.

1998

Smit, A. & de Vos, E. (1998). Rea biedt kansarmen weinig soelaas. Arbeidsgehandicapten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In: Sociaal Bestek 60 (7/8): 6-10.

Smit, A., Nuess, U. & de Haan, F. (1998). Succesfactoren en knelpunten bij de creatie van gesubsidieerde arbeid. Amsterdam: NIA TNO.

Vos, E. de, Smit, A. & Cremer, R. (1998). Bekeken kans op werk. Mogelijkheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten. Amsterdam: NIA TNO.