Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen gezocht!

Over werknemers met een psychische aandoening bestaan veel vooroordelen. We noemen dit stigma: een krachtig negatief sociaal stempel dat de manier beïnvloedt waarop mensen zichzelf zien en gezien worden. Ook (zorg)professionals kunnen soms stigmatiseren, veelal onbewust of met de beste bedoelingen.

Voor Samen Sterk zonder Stigma doe ik een verkenning naar de rol van stigma bij arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. De verkenning levert een advies op over de kennis en tools die nodig zijn voor een destigmatiserende dienstverlening.

Graag kom ik in contact met ervaringsdeskundigen, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen die willen meewerken aan de verkenning. Je kunt je nog tot half november 2020 aanmelden via info@aukjesmit.nl.