Start kenniskringen Inclusieve Arbeidsparticipatie

Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht en de NIP-projectgroep Inclusieve Arbeidsparticipatie organiseren een drietal kenniskringen:

  • Sociale acceptatie en destigmatisering.
  • Persoonlijke ontwikkeling en coaching.
  • Integraal HR-management en ARBO-beleid voor inclusieve arbeidsorganisaties.

De kenniskringen komen zo’n vijf keer per jaar bijeen. Ik neem deel aan de kenniskring Sociale acceptatie en destigmatisering. Daarin streven we naar normalisering van opvattingen over en gedrag tegenover mensen met een aandoening of (arbeids)beperking.

Schermafbeelding 2016-10-23 om 12.14.23

Elke kenniskring levert een paper op: een beschrijving van de ‘state of the art’ op het gebied van het thema en voorstellen voor het delen en verspreiden van kennis en vervolgonderzoek. Het paper kan dienen als basis voor vervolgacties, denk aan het ontwikkelen van scholing voor professionals.

De startbijeenkomst van de kenniskringen is voorafgaand aan het openingscongres van het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie UM op 30 september 2016.