Artikel ‘Social enterprises: kansen voor sociale innovatie in gemeenten’

Voor het oktober/november 2014 nummer van Sociaal Bestek schreef ik een overzichtsartikel over social enterprises.

In het artikel bespreek ik de definiëring van social enterprises aan de hand van Van Hulley, een voorbeeld uit de praktijk. Aan de orde komen verschillende soorten social enterprises, knelpunten en ontwikkelingen. Tot slot geef ik enkele aanbevelingen voor gemeenten die sociaal ondernemen willen stimuleren:

  • Organiseer bestuurlijke steun en ontwikkel een visie.
  • Ruimte (durven) geven en voorwaarden scheppen.
  • Klant worden en sociaal aanbesteden.
  • Samenwerkingsafspraken maken met sociale firma’s.
  • Zorg voor een netwerk van partners in sociaal ondernemen (denktank).

Lees het hele artikel Social enterprises: kansen voor sociale innovatie in gemeenten.