Vakbonden ondertekenen manifest Psychische Diversiteit Werkt!

De ondertekening van het manifest is een mooie afsluiting van het onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het beter bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk. Dit onderzoek deed ik in 2016 voor Samen Sterk zonder Stigma.

MIJN ROL

Begin 2017 vroeg Samen Sterk zonder Stigma of ik op basis van het onderzoek factsheets, een checklist en een manifest wilde opstellen en de vakbonden, SBI Formaat en Stichting Multinationale Ondernemingsraden Overleg wilde vragen om het manifest te ondertekenen. Vakbond De Unie, SBI Formaat en Stichting Multinationele Ondernemingsraden Overleg tekenden het manifest direct.

En nu gaan de FNV, CNV en VCP ook tekenen. Een belangrijke stap in bewustwording van de problematiek bij de bonden. We hopen natuurlijk dat ze ook de aanbevelingen uit het onderzoek overnemen. De FNV heeft het onderzoek vorig jaar al besproken in de SER commissie chronisch zieken.

TEKST MANIFEST

Wij willen constructief omgaan met psychische diversiteit, investeren in een veilig werkklimaat en werknemers met een psychische aandoening goed ondersteunen. Met als doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening. Zo kunnen we ieders talent benutten, langer doorwerken en met z’n allen de eindstreep halen.

De zes ingrediënten voor vakbonden en ondernemingsraden om samen met werkgevers hiermee aan de slag te gaan, zijn:

  1. Bevorderen van bewustwording en kennis bij werkgevers en werknemers over psychische diversiteit op het werk, vooroordelen en oplossingen;
  2. Trainen gespreksvaardigheden van leidinggevenden, werknemers, vakbondsconsulenten en vertrouwenspersonen;
  3. Benutten van wet- en regelgeving om ongewenst gedrag te beperken en sociale veiligheid te bevorderen;
  4. Benutten van stimulerende projecten (bijvoorbeeld het Charter Diversiteit) en de praktische hulpmiddelen van Samen Sterk zonder Stigma;
  5. Het goede voorbeeld geven op het gebied van beleid en openheid over psychische aandoeningen;
  6. Steun voor werknemers met een psychische aandoening en meer preventie bij arbeidsgerelateerde zorg.