In dagblad Trouw over Flextensie

Ingrid Weel van Trouw vroeg mij om een reactie naar aanleiding van een artikel over Flextensie. Dit bedrijf bemiddelt mensen in de bijstand voor 12 euro per uur naar tijdelijk werk of flexibele klussen bij ondernemers in de schoonmaak, horeca, etc. De bijstandsgerechtigde behoudt zijn uitkering en ontvangt 2 euro per gewerkt uur. De gemeente en Flextensie verdelen de overige 10 euro.

De werkwijze van Flextensie is interessant, maar roept ook vragen op. Bijvoorbeeld of hier sprake is van verdringing of juist niet? Een andere belangrijke vraag is of deze werkwijze leidt tot meer kansen en betaald werk voor de doelgroep. Volgens het bedrijf bedraagt de uitstroom 17%.

Mijn eerste reactie kunt u lezen in onderstaand artikel dat 30 december j.l. in Trouw stond. U kunt het ook op Blendle lezen.

IMG_xkm8mo