Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet

Het onderzoek ‘Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet’ gaat over mensen die met loonkostensubsidie aan de slag gaan vanuit de Participatiewet. Sinds de invoering van de Participatiewet kunnen mensen met een arbeidsbeperking geen dienstverband meer krijgen conform de cao Sociale Werkvoorziening (SW). Met CAOP onderzocht ik welke dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden zich nu allemaal voordoen voor deze mensen. Het gaat in feite om twee groepen: de groep die onder de banenafspraak valt en de groep in beschut werk.

De groep met loonkostensubsidie die onder de banenafspraak valt, werkt meestal onder de cao van de werkgever of een intermediaire organisatie (veelal uitzendbureau). Het belangrijkste aandachtspunt is hier de tijdelijkheid van de contracten.

De groep met loonkostensubsidie die onder de categorie beschut werk valt, wordt nog het meest ingezet in de ‘oude’ sociale werkplaats. Maar dan onder sobere arbeidsvoorwaarden naar burgerlijk recht en via een publieke intermediaire organisatie. Er zijn echter ook publieke intermediairs die een uitzend-cao hanteren.

Zie hier het persbericht van SBCM over het onderzoek.