Maandelijks archief: oktober 2020

Talkshow Open Hiring

Open Hiring is afkomstig van het Amerikaanse bedrijf Greyston. Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Via het programma Open Hiring heeft Start Foundation de afgelopen twee jaar de haalbaarheid in Nederland onderzocht en in de praktijk getest. Samen met Start Foundation deed ik een procesevaluatie bij Open Hiring werkgevers.

In Nederland werken inmiddels zo’n 17 werkgevers met Open Hiring. Nu is het tijd om de balans op te maken. Start Foundation doet dit met een online talkshow op dinsdag 17 november 2020. Dat is ook het moment waarop de onderzoeken worden gepubliceerd.

Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen gezocht!

Over werknemers met een psychische aandoening bestaan veel vooroordelen. We noemen dit stigma: een krachtig negatief sociaal stempel dat de manier beïnvloedt waarop mensen zichzelf zien en gezien worden. Ook (zorg)professionals kunnen soms stigmatiseren, veelal onbewust of met de beste bedoelingen.

Voor Samen Sterk zonder Stigma doe ik een verkenning naar de rol van stigma bij arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. De verkenning levert een advies op over de kennis en tools die nodig zijn voor een destigmatiserende dienstverlening.

Graag kom ik in contact met ervaringsdeskundigen, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen die willen meewerken aan de verkenning. Je kunt je nog tot half november 2020 aanmelden via info@aukjesmit.nl.