Maandelijks archief: april 2023

Sessie over Leergarantiefonds op het Overheidscongres van Social Enterprise NL

Het Leergarantiefonds maakt het mogelijk dat mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ die een ontwikkeltraject nodig hebben sneller aan de slag kunnen, namelijk door een voorschot te nemen op de financiering. Belangrijk uitgangspunt is dat de mens centraal staat en niet de systeemwereld (wetten, regels, procedures, financiële kaders).

Samen met Boris Franssen mocht ik deze pilot van Start Foundation het afgelopen jaar begeleiden en evalueren. We presenteerden 30 maart 2023 de resultaten tijdens het Overheidscongres van Social Enterprise NL. Enkele conclusies:

1. Dankzij het Leergarantiefonds worden niet alleen méér mensen geholpen, maar ook sneller en beter. Dat laatste omdat ze dankzij het ongeoormerkte Leergantiefonds budget vaker een traject op maat krijgen.

2. Met het Leergarantiefonds worden mensen bereikt die bij de overheid niet in beeld zijn.

Meer weten? Lees hier de samenvatting van de evaluatie. Het volledige rapport is op te vragen via info@startfoundation.nl.

Gezien de positieve resultaten heeft Start Foundation besloten om het Leergarantiefonds op te schalen. Binnenkort meer hierover.

Nieuwe kaarten voor de begeleiding van medewerkers met een psychische aandoening

Medewerkers met een psychische kwetsbaarheid hebben op de werkvloer soms extra begeleiding nodig. Om werkleiders, leidinggevenden, (interne) jobcoaches en andere professionals hierbij te helpen, liet SBCM in 2015 begeleidingskaarten ontwikkelen. Samen met Paul de Rooij heb ik deze kaarten nu verbeterd en uitgebreid met drie nieuwe kaarten.

Zo is het aantal gedragscategorieën uitgebreid van zeven naar tien. De drie nieuwe kaarten richten zich op angstig en overbezorgd gedrag, verward gedrag en snel wisselende stemmingen. De bestaande kaarten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Themapagina

Daarnaast leverde ik input voor een themapagina op de website van SBCM over omgaan met psychische kwetsbaarheid.