Maandelijks archief: januari 2015

SER-werkconferentie sociale ondernemingen

Op uitnodiging van de SER sprak ik 19 januari j.l. samen met andere deskundigen over knelpunten bij het sociaal ondernemen. De werkconferentie geeft input voor een SER-advies over de wijze waarop het Rijk aansluiting kan vinden bij de ontwikkelingen.

Inmiddels is het ontwerpadvies Sociale ondernemingen verschenen. Daarin staan o.a. de volgende aanbevelingen:

  • De SER roept het veld van sociale ondernemingen en het Rijk op om te investeren in een gezamenlijke impactmeting.
  • De raad adviseert de overheid onderzoek te doen naar instrumenten die de erkenning en herkenning van sociale ondernemingen bevorderen.
  • De SER pleit voor meer en betere samenwerking tussen sociale ondernemingen en verdergaande coordinatie tussen platforms.
  • De raad beveelt aan om kennis van beleidsmakers en overheidsinkopers over sociale ondernemingen te vergroten door bijscholing.

De SER behandelt het advies tijdens de openbare raadsvergadering van vrijdag 22 mei.