Aukje Smit

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Aukje Smit doet praktijkgericht en kwalitatief onderzoek naar sociaal en inclusief ondernemen, diversiteitsbeleid en sociale innovatie. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO Arbeid en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur.

U kunt mij benaderen met vragen over:

INCLUSIEF ONDERNEMEN

  • Hoe geven we vorm aan diversiteitsbeleid?
  • Hoe zorgen we voor een duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?
  • Hoe onderscheiden we ons als een inclusieve arbeidsorganisatie?

WERKGEVERSBENADERING

  • Hoe stimuleren we werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?
  • Hoe faciliteren we sociale ondernemingen?

SOCIALE INNOVATIE

  • Hoe creëren we werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

SAMENWERKEN?

Benieuwd hoe ik kan helpen bij de omslag naar een inclusieve arbeidsmarkt? Kijk bij Over Aukje Smit // Maatwerk of stuur mij uw vraag via e-mail.

DIENSTVERBANDEN PARTICIPATIEWET

Voor de invoering van de Participatiewet in 2015 konden mensen met een arbeidsbeperking een SW-indicatie krijgen en onder de WSW cao werken. De vraag is wat voor dienstverbanden zij nu krijgen en onder welke arbeidsvoorwaarden zij nu werken. Een andere vraag is welke organisatorische constructies en rechtsvormen (bv, nv, stichting coöperatie) gemeenten benutten om werk te bieden aan deze doelgroep.

Samen met CAOP doe ik hier onderzoek naar. Het onderzoek is in opdracht van het bestuur van SBCM (Cedris, VNG, FNV, CNV).

BANENAFSPRAAK IN HET ONDERWIJS

Met Loyalis deed ik twee jaar op een rij case studies bij plaatsingen in het kader van de banenafspraak in het onderwijs. In 2016 in het primair onderwijs en in 2017 in het voortgezet onderwijs.

Reden was dat de scholen achterlopen op de doelstellingen. Maar niet alleen het onderwijs, de hele overheid loopt achter. Daarom wil het kabinet het quotum voor de sector overheid activeren.

Tegen deze achtergrond heeft de minister van SZW een extra onderzoek aangekondigd naar de speciale positie van het funderend onderwijs. Samen met Loyalis voer ik dit onderzoek uit.

OPSCHALEN VAN SOCIALE ONDERNEMINGEN

In dit project neemt de Hogeschool Utrecht twintig sociale ondernemingen systematisch onder de loep. Het project loopt van maart 2017 – maart 2019. Ik geef advies en lever een bijdrage aan het onderzoek.

De deelnemende bedrijven:

  • hebben een business-to-business verdienmodel;
  • zijn gericht op arbeidsparticipatie;
  • willen opschalen of zijn daar al mee bezig.

Het eerste jaar staat in het teken van onderzoek bij de sociale ondernemingen. Afhankelijk van de uitkomsten ontwikkelt de Hogeschool in het tweede jaar interventies. Dit kan per bedrijf wat anders zijn. De interventies worden vervolgens geïmplementeerd en gemonitord.

Meer weten?

Op de projectenpagina kunt u meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd en waar ik nu mee bezig ben: tools, advies & klussen, lezingen & workshops en onderzoek.