Aukje Smit

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Aukje Smit doet praktijkgericht onderzoek naar sociaal en inclusief ondernemen, diversiteitsbeleid en sociale innovatie. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO Arbeid en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur.

U kunt mij benaderen met vragen over:

INCLUSIEF ONDERNEMEN

  • Hoe geven we vorm aan diversiteitsbeleid?
  • Hoe zorgen we voor een duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?
  • Hoe onderscheiden we ons als een inclusieve arbeidsorganisatie?

WERKGEVERSBENADERING

  • Hoe stimuleren we werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?
  • Hoe faciliteren we sociale ondernemingen?

SOCIALE INNOVATIE

  • Hoe creëren we werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

SAMENWERKEN?

Benieuwd hoe ik kan helpen bij de omslag naar een inclusieve arbeidsmarkt? Kijk bij Over Aukje Smit // Maatwerk of stuur mij uw vraag via e-mail.

MANIFEST PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT!

Samen Sterk zonder Stigma bevordert openheid over psychische aandoeningen in de samenleving. Dat is belangrijk want er is veel ongemak en er zijn vooroordelen, met alle gevolgen van dien. In 2017 deed ik onderzoek naar de (mogelijke) bijdrage van vakbonden en ondernemingsraden.

Ook schreef ik het manifest Psychische diversiteit werkt!, een pleidooi van vakbonden en ondernemingsraden om samen met werkgevers het taboe op psychische aandoeningen te doorbreken. Dit manifest werd op 29 maart 2018 ondertekend door de vakbonden, SBI Formaat en het Multinationale Ondernemingsradenoverleg.

Lees ook de column Inclusie begint met openheid die ik schreef voor Op naar de 100.000! banen.

BANENAFSPRAAK IN HET ONDERWIJS

Met Loyalis Kennis & Consult deed ik drie jaar op een rij onderzoek naar de banenafspraak in het onderwijs. Reden voor de onderzoeken was dat scholen achterlopen op de doelstellingen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten).

In 2018 deden we onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden in het primair en voortgezet onderwijs. Wat blijkt? Het is niet makkelijk, maar er zijn zeker mogelijkheden om de doelgroep in te zetten. Deze worden echter lang niet allemaal gezien en benut. Daarnaast zijn er misverstanden die negatief uitpakken op de beslissing om aan de slag te gaan met de banenafspraak.

Als de scholen beter geïnformeerd en ondersteund worden, kunnen er veel meer banen gecreëerd worden. Lees ook ons artikel in Sociaal Bestek 2018, nr.5.

2016 deden we casestudies bij plaatsingen in het kader van de banenafspraak in het primair onderwijs en in 2017 in het voortgezet onderwijs.

Meer weten?

Op de projectenpagina kunt u meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd: tools, advies, lezingen & workshops en onderzoek.