Aukje Smit

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Aukje Smit doet praktijkgericht onderzoek naar sociaal en inclusief ondernemen, diversiteitsbeleid en sociale innovatie. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO Arbeid en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur.

U kunt mij benaderen met vragen over:

INCLUSIEF ONDERNEMEN

  • Hoe geven we vorm aan diversiteitsbeleid?
  • Hoe zorgen we voor een duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?
  • Hoe onderscheiden we ons als een inclusieve arbeidsorganisatie?

WERKGEVERSBENADERING

  • Hoe stimuleren we werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?
  • Hoe faciliteren we sociale ondernemingen?

SOCIALE INNOVATIE

  • Hoe creëren we werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

SAMENWERKEN?

Benieuwd hoe ik kan helpen bij de omslag naar een inclusieve arbeidsmarkt? Kijk bij Over Aukje Smit // Maatwerk of stuur mij uw vraag via e-mail.

BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Aandacht voor psychische verschillen en handvatten hoe hiermee om te gaan leiden namelijk tot meer wederzijds begrip.

Op dit moment doe ik voor  Samen Sterk zonder Stigma onderzoek naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een psychische kwetsbaarheid, een arbeidsbeperking en/of chronische aandoening. Hoe kunnen deze netwerken bijdragen aan acceptatie en inclusie op het werk? Heb je tips over relevante (grijze) literatuur of praktijkervaringen? Ik hoor het graag!

Vorig jaar deed ik  onderzoek naar de (mogelijke) bijdrage van vakbonden en ondernemingsraden aan het bespreekbaar maken van psychische diversiteit. Ook maakte ik hulpmiddelen  en het manifest Psychische diversiteit werkt! Dit manifest werd op 29 maart 2018 ondertekend door de vakbonden, SBI Formaat en het Multinationale Ondernemingsradenoverleg. Deze partijen gaan er nu verder mee aan de slag.

In 2014 deed ik literatuuronderzoek naar vooroordelen over werknemers met een psychische aandoening en de rol van de werkgever (HR-beleid).

BANENAFSPRAAK IN HET ONDERWIJS

Met Loyalis Kennis & Consult deed ik drie jaar op een rij onderzoek naar de banenafspraak in het onderwijs. Reden voor de onderzoeken was dat de scholen achterlopen op de doelstellingen. Maar niet alleen het onderwijs, de hele overheid loopt achter. Daarom geldt vanaf 2018 een quotum voor overheidswerkgevers, inclusief onderwijs.

In 2018 deden we nader onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden in het primair en voortgezet onderwijs. Wat blijkt? Het is niet makkelijk maar er zijn zeker mogelijkheden om de doelgroep in te zetten. Deze worden echter lang niet allemaal gezien en benut. Daarnaast zijn er misverstanden die negatief uitpakken op de beslissing om aan de slag te gaan met de banenafspraak.

Als de scholen beter geïnformeerd en ondersteund worden, kunnen er veel meer banen gecreëerd worden. Lees ook ons artikel in Sociaal Bestek 2018, nr.5.

2016 deden we case studies bij plaatsingen in het kader van de banenafspraak in het primair onderwijs en in 2017 in het voortgezet onderwijs.

Meer weten?

Op de projectenpagina kunt u meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd: tools, advies & klussen, lezingen & workshops en onderzoek.