Aukje Smit

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Aukje Smit doet praktijkgericht en kwalitatief onderzoek naar sociaal en inclusief ondernemen, diversiteitsbeleid en sociale innovatie. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO Arbeid en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur.

U kunt mij benaderen met vragen over:

INCLUSIEF ONDERNEMEN

  • Hoe geven we vorm aan diversiteitsbeleid?
  • Hoe zorgen we voor een duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?
  • Hoe onderscheiden we ons als een inclusieve arbeidsorganisatie?

WERKGEVERSBENADERING

  • Hoe stimuleren we werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?
  • Hoe faciliteren we sociale ondernemingen?

SOCIALE INNOVATIE

  • Hoe creëren we werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

SAMENWERKEN?

Benieuwd hoe ik kan helpen bij de omslag naar een inclusieve arbeidsmarkt? Kijk bij Over Aukje Smit // Maatwerk of stuur mij uw vraag via e-mail.

DIENSTVERBANDEN PARTICIPATIEWET

Voor de invoering van de Participatiewet konden mensen met een arbeidsbeperking een SW-indicatie krijgen en onder de cao SW werken. Uit een verkenning van Roel Bekker in 2017 blijkt dat voor een nieuwe cao bij gemeenten vooralsnog onvoldoende draagvlak is.

De vraag is wat voor dienstverbanden deze mensen nu krijgen en onder welke arbeidsvoorwaarden zij werken. Het gaat dan om degenen die met loonkostensubsidie werken in het kader van de banenafspraak of in beschut werk. Een andere vraag is welke voor- en nadelen aan de verschillende dienstverbanden zitten vanuit het perspectief van de werkgever, werknemer en gemeente.

Dit onderzoek voer ik uit in opdracht van het bestuur van SBCM (Cedris, VNG, FNV, CNV). De resultaten worden waarschijnlijk in september 2018 bekend gemaakt.

BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Aandacht voor psychische verschillen en handvatten hoe hiermee om te gaan leiden tot meer wederzijds begrip.

In 2014 mocht ik voor Samen Sterk zonder Stigma een literatuuronderzoek doen naar vooroordelen, HR-beleid en psychische diversiteit op het werk. In 2017 deed ik onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden. Ook maakte ik factsheets, een checklist en een manifest.

Het manifest werd 29 maart 2018 ondertekend door de vakbonden FNV, CNV, VCP en De Unie. Ook tekenden SBI Formaat en het Multinationale Ondernemingsradenoverleg. Het manifest is een pleidooi om samen met werkgevers het taboe op psychische aandoeningen te doorbreken.

Momenteel werk ik aan een onderzoek naar de effectiviteit van medewerkersnetwerken voor het bespreekbaar maken van psyschische problematiek op het werk. Heb je tips over relevante (grijze) literatuur of praktijkervaringen? Ik hoor het graag!

BANENAFSPRAAK IN HET ONDERWIJS

Met Loyalis Kennis & Consult deed ik drie jaar op een rij onderzoek naar de banenafspraak in het onderwijs. Reden voor de onderzoeken was dat de scholen achterlopen op de doelstellingen. Maar niet alleen het onderwijs, de hele overheid loopt achter. Daarom geldt vanaf 2018 een quotum voor overheidswerkgevers, inclusief onderwijs.

In 2016 deden we case studies bij plaatsingen in het kader van de banenafspraak in het primair onderwijs en in 2017 in het voortgezet onderwijs.

In 2018 deden we nader onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden in het primair en voortgezet onderwijs. Wat blijkt? Het is niet makkelijk maar er zijn zeker mogelijkheden om de doelgroep in te zetten. Deze worden echter lang niet allemaal gezien en benut. Daarnaast zijn er misverstanden die negatief uitpakken op de beslissing om aan de slag te gaan met de banenafspraak.

Als de scholen beter geïnformeerd en ondersteund worden, kunnen er veel meer banen gecreëerd worden. Hoe? Lees het rapport Waar een wil is, is een weg? Banenafspraak in het funderend onderwijs.

Meer weten?

Op de projectenpagina kunt u meer lezen over projecten die ik heb uitgevoerd: tools, advies & klussen, lezingen & workshops en onderzoek.