Aukje Smit

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Aukje Smit doet praktijkgericht en kwalitatief onderzoek naar sociaal en inclusief ondernemen, diversiteitsbeleid en sociale innovatie. Kennis en ervaring deed ik op bij TNO Arbeid en Prismant én door veel samen te werken met de praktijk. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur.

U kunt mij benaderen met vragen over:

INCLUSIEF ONDERNEMEN

 • Hoe geven we vorm aan diversiteitsbeleid?
 • Hoe zorgen we voor een duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?
 • Hoe onderscheiden we ons als een inclusieve arbeidsorganisatie?

WERKGEVERSBENADERING

 • Hoe stimuleren we werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen?
 • Hoe faciliteren we sociale ondernemingen?

SOCIALE INNOVATIE

 • Hoe creëren we werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

SAMENWERKEN?

Benieuwd hoe ik kan helpen bij de omslag naar een inclusieve arbeidsmarkt? Kijk bij Over Aukje Smit // Maatwerk of stuur mij uw vraag via e-mail.

RECENTE PROJECTEN

 • Voor SBCM: Verkenning beroepsgroep jobcoaches: wat zijn ontwikkelingen in de praktijk en aangrijpingspunten om de beroepsgroep te versterken?
 • Voor Zorgbalans met Loyalis: Inventarisatie van de knelpunten en kansen voor verbetering van de duurzame inzetbaarheid van het personeel.
 • Met de Hogeschool Utrecht (onderhavig): Onderzoek Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. Dit project wordt uitgevoerd met 20 sociale ondernemingen en heeft een looptijd van twee jaar.
 • Voor de Hanzehogeschool (onderhavig): Inventarisatie van ervaringen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het vinden van werk. Dit is een onderdeel van het project MKB@Work.
 • Voor de VO-Raad en het Ministerie van OC&W met Loyalis: Onderzoek bij goede praktijkvoorbeelden inzake de Banenafspraak in het Voortgezet Onderwijs.
 • Voor Samen Sterk zonder Stigma: Onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op het werk.
 • Voor het Ministerie van OC&W met Loyalis: Onderzoek bij goede praktijkvoorbeelden inzake de Banenafspraak in het Primair Onderwijs. Lees hier de rapportage en het goede voorbeeldenboek.
 • Voor De Normaalste Zaak: Advisering bij de ontwikkeling en evaluatie van de eerste leergang Inclusief Ondernemen voor HR- en staffunctionarissen.
 • Voor A+O-fonds VVT met Loyalis: Onderzoek in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg naar verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid door werkgevers en werknemers. Lees hier het rapport.
 • Voor AWVN: Evaluatie pilot Regelluw regio Zwolle met een aanpak die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Lees de Brochure regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio.

Op de projectenpagina kunt u meer lezen over projecten die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd: tools, advies, lezingen & workshops en onderzoek.