PROJECTEN // TOOLS

Bedrijven en organisaties hebben baat bij eenvoudige en doeltreffende hulpmiddelen zoals handleidingen, checklists, keurmerken en scenario’s om daarmee zelf vorm te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt. Mijn onderzoeken en analyses resulteren daarom in praktische tools waarlangs implementatie mogelijk wordt.

Hieronder vindt u enkele tools die ik recent heb ontwikkeld.

TOOLS VOOR VAKBONDEN EN ONDERNEMINGSRADEN (2017)

Hulpmiddelen voor vakbonden en ondernemingsraden om hun rol te pakken bij het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op het werk. Opdrachtgever: Samen Sterk zonder Stigma.

VRAAG

  • Lever de tekst aan voor twee factsheets, een checklist en een manifest.
  • Regel de ondertekening van het manifest door vakbonden, SBI Formaat en de Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg.

RESULTAAT

De hulpmiddelen zijn gebaseerd op het Onderzoek-OR-Vakbonden-Psychische-Diversiteit-Werkt dat ik in 2016 voor Samen Sterk zonder Stigma uitvoerde.

Op 11 mei 2017 kwam Samen Sterk zonder Stigma met het onderzoek en de hulpmiddelen naar buiten. Publiciteit over het manifest volgt later dit jaar.

ONLINE COACH STARTEN MET INCLUSIEF ONDERNEMEN (2015)

Digitale tool voor werkgevers in opdracht van Werkgeversvereniging AWVN en samen met Scholten&Partners.

VRAAG

Ontwikkel een hulpmiddel om werkgevers te ondersteunen bij het nemen van een onderbouwde beslissing voor inclusief ondernemen.

RESULTAAT

Een eerste versie van de tool met de naam JIP is vanaf oktober 2015 beschikbaar. JIP geeft  informatie en advies over drie niveaus:

  • de persoon die aan de slag gaat met inclusief werkgeverschap;
  • de organisatie waar het moet gebeuren;
  • de omgeving (wet- en regelgeving, instanties, ondernemersnetwerken).

Bedrijven die met JIP aan de slag willen, moeten eerst een wachtwoord aanvragen via 7500banen@awvn.nl. De tool is vervolgens in te zien op Werkgevers gaan Inclusief.

VAN SW NAAR SOCIALE FIRMA (2015)

Handleiding voor SW-bedrijven in opdracht van SBCM en Cedris samen met Van der Pas Governance Consultancy Management.

VRAAG

Ontwikkel een praktische handleiding voor SW-bedrijven die bestaande activiteiten willen verzelfstandigen in de richting van het sociale firma model.

RESULTAAT

De handleiding ‘Van SW-bedrijf naar sociale firma‘. Aan de orde komen:

  • de selectie van en de onderhandeling met een private ondernemer;
  • aspecten die de basis leggen voor een gezonde bedrijfsvoering;
  • aspecten die bijdragen aan een goede overgang van SW’ers naar de sociale firma;
  • de rol van het SW-bedrijf na de overdracht.

In de bijlage van de handreiking is een stappenplan opgenomen, van de selectie van de potentiele partners tot de implementatie en evaluatie van de overdracht.

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN (2013)

Landelijk keurmerk waarmee werkgevers zich kunnen onderscheiden op het gebied van inclusief werkgeverschap. Ik heb als projectleider bij TNO de ontwikkeling van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) aangestuurd.

pso trede 2

VRAAG

Werkgevers zochten naar een methode om hun bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken. Ondermeer om hun MVO-People prestaties te laten zien en om te gebruiken bij aanbestedingen in het kader van social return.

RESULTAAT

Een praktisch meetinstrument (keurmerk) in de vorm van een prestatieladder met een aspirant-status en drie treden. Het instrument weegt ook sociaal inkopen en kwalitatieve aspecten van inclusief ondernemen mee.

Wilt u meer weten over de PSO? Kijk op de website van pso-nederland of lees de Factsheet PSO.

BRABANTS EXPERTISECENTRUM BESO (2012)

Het Brabants Expertisecentrum BESO biedt ondernemers informatie en advies bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

BESO

VRAAG

De provincie Brabant vroeg TNO en Wissenraet van Spaendock om hun kennis en expertise over sociaal ondernemen te delen met werkgevers en intermediaire organisaties. Doel was het verhogen van de arbeidsparticipatie en inzetbaarheid van de Brabantse beroepsbevolking.

RESULTAAT

Een organisatie van waaruit werkgevers met vragen ondersteund worden. Vanuit TNO was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een monitor en een Handleiding social return bij inkoop voor gemeenten. Samen met Ton de Kok (Wissenraet van Spaendonck) schreef ik de brochure Werk geven en nemen. Lessons Learned.