PROJECTEN // LEZINGEN & WORKSHOPS

Ik spreek graag en regelmatig over de inclusieve arbeidsmarkt, sociaal ondernemen en inclusief HR-beleid en verzorg daarover ook workshops. In mijn lezingen verbind ik actuele ontwikkelingen met onderzoek en voorbeelden uit de praktijk.

Hieronder staan enkele lezingen en workshops die ik de afgelopen jaren heb verzorgd.

IMPACT VAN STORYTELLING (2018)

Op donderdag 8 februari om 15.00 uur was het zesde publiekscollege van Social label in het Werkwarenhuis te Den Bosch. Het centrale thema was impact via storytelling. Ik presenteerde in dit kader de veranderingsleer oftel Theory of change van Social label. Dit is het model dat de verandering beschrijft die de sociaal ondernemer nastreeft, hoe hij/zij dit realiseert en waarom hij/zij denkt dat dit effectief is (aannames).

In 2016 heb ik de veranderingsleer van Social label uitgewerkt en opgeschreven. Deze is (deels) opgenomen in het boek Design works.

DE KRACHT VAN ANDERS ZIJN (2017)

De commissie Diversiteit van CNV Connectief organiseerde op zaterdag 18 november het congres De kracht van anders zijn. Na de opening door de voorzitter van CNV Connectief gaf ik een inleiding over de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij psychische diversiteit op het werk. Daarbij ging ik in op de resultaten van het onderzoek dat ik deed voor Samen Sterk zonder Stigma.

SOCIAL ENTERPRISE DAYS (2017)

Op 2 juni gaf ik met Leendert de Bel een workshop over het opschalen van sociale ondernemingen (waarom is dit anders / lastiger?). Ook gingen we in op de onderzoeksaanpak in het project Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. De workshop vond plaats tijdens de Social Enterprise Days

ONDERNEMINGSRADEN AAN DE SLAG MET PSYCHISCHE DIVERSITEIT (2017)

Op 12 mei j.l. presenteerde ik de resultaten van het onderzoek dat ik voor Samen Sterk zonder Stigma deed bij vakbonden en ondernemingsraden. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg (MNO). Dorien Verhoeven (zie foto) ging in op de aanpak van Samen Sterk zonder Stigma.

Na afloop tekende de voorzitter Mathi Bouts namens MNO het Manifest Psychische Diversiteit Werkt! van Samen Sterk zonder Stigma.

SAMEN WERK MAKEN IN DE REGIO (2017)

De Hanzehogeschool organiseerde 7 maart 2017 een eerste werkconferentie ten behoeve van het project MKB@Work. Ik ben één van de consortiumpartners in dit project dat een looptijd heeft van twee jaar.

Schermafbeelding 2017-01-27 om 22.30.34

Ik doe voor dit project een deelonderzoek naar het perspectief van ‘de doelgroep’: wat zijn hun ervaringen met het zoeken van werk en de begeleiding door gemeenten en UWV? Tijdens de werkconferentie op 9 maart in Groningen werd ik hierover geïnterviewd door Marc Jager.

KENNIS DELEN MET DE WSP’S (2017)

Op 24 januari gaf ik een presentatie over de resultaten van het onderzoek Zonder waarde geen plaatsing tijdens een bijeenkomst voor alle regionale contactpersonen van de werkgeversservicepunten (WSP’s). De bijeenkomst was georganiseerd door het aanjaagteam Banenafspraak overheid/onderwijs van Hans Spigt.

20170124_101637

Het aanjaagteam organiseert een paar keer per jaar een bijeenkomst voor de regionale contactpersonen van de WSP’s. Nuttig voor het aanjaagteam: waar lopen zij in de uitvoering tegenaan? En nuttig voor henzelf: wat speelt er allemaal op landelijk niveau en wat kunnen zij als collega’s van elkaars aanpak leren?

TRENDS IN HRM: PECHVOGELS, HOOGVLIEGERS EN DE MIDDENMOOT (2016)

Eenmaal in de twee jaar organiseert het HRM lectoren netwerk het HRM Praktijk & Onderzoek congres. Dit congres biedt bezoekers een unieke mogelijkheid om zich te verdiepen in de laatste trends en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied HRM.

Tinka van Vuuren van Loyalis Kennis & Consult en ik gaven tijdens het congres op 18 november een workshop over het onderzoek dat wij deden naar goede voorbeelden bij de Banenafspraak in het primair onderwijs. De workshop was onderdeel van meerdere sessies rond het thema “Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt”.

SYMPOSIUM INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP (2016)

Op 6 april was ik één van de keynote sprekers op het symposium Inclusief Werkgeverschap ‘Kansen voor de toekomst?’ Dit symposium werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (NVP) en Hogeschool Windesheim.

incl werkgeverschap symposium

Mijn presentatie ging over psychische diversiteit en het belang van openheid op het werk over psychische aandoeningen.

De andere keynotes werden verzorgd door Harry van der Kraats directeur AWVN en Sjiera de Vries lector Hogeschool Windesheim.

EN NU: METERS MAKEN! OP WEG NAAR EEN INCLUSIEVE ECONOMIE (2015)

Cedris, Social Enterprise NL en SBCM organiseerden op 11 juni het congres ‘En nu: meters maken!’ Doel van het congres was nagaan wat er nodig is om op véél grotere schaal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Henk van der Pas en ik verzorgden tijdens dit congres een deelsessie over onze handleiding ‘Van SW-bedrijf naar sociale firma’. Deze handleiding komt in september beschikbaar.

Cedris, Social Enterprise NL en SBCM brachten een Inspiratiemagazine uit naar aanleiding van het congres.

THEMADAG DEPRESSIE EN WERK(LOOSHEID)  (2015)

De Depressie Vereniging organiseerde op 6 juni een landelijke themadag over Depressie en werk(loosheid). Ik gaf een presentatie over mijn onderzoek naar (de)stigmatisering van werknemers met een psychische aandoening. Dit onderzoek voerde ik uit in opdracht van Stichting Samen Sterk zonder Stigma.

depressiethemadag

Lees het Verslag landelijke dag Depressie en Werk(loosheid.

Of het rapport Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT VOOR FACILITYMANAGERS (2015)

Op 9 april organiseerde F-MEX in samenwerking met het facility management van de Universiteit van Maastricht een studiemiddag over de Participatiewet.

Mij was gevraagd een presentatie te geven over de Participatiewet en interessante initiatieven, zoals De Normaalste Zaak, Werkgevers Gaan Inclusief en de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Ook gaf ik samen met Yvonne Parren van Rubicon Jeugdzorg een workshop over functiecreatie.

HOE HOUDEN WE ONZE NIET-WERKENDEN ARBEIDSFIT? (2014)

Tijdens het Divosa Najaarscongres van 27 november verzorgde ik samen met Platform 31 de workshop ‘Hoe houden we onze niet-werkenden arbeidsfit?’

De achtergrond van de workshop was het gegeven dat een groot deel van het werkzoekendenbestand geen startkwalificatie heeft. UWV en gemeenten hebben steeds minder middelen om daar wat aan te doen. De centrale vraag tijdens de workshop luidde: Kunnen leerwerkbedrijven een (deel van de) oplossing zijn en hoe?

In de handout van de workshop leest u er meer over.

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT EN P-WET (2014)

samenvoor_logo

Presentatie en brainstormsessie over de ontwikkelingen rond arbeidsparticipatie en de Participatiewet tijdens de jaarlijkse opleidingsdag van de Stichting Samen voor Betrokken Ondernemen.

Het resultaat van de themadag was een heldere visie op de rol en activiteiten van de stichting op het gebied van arbeidsparticipatie.

ANDERS DENKEN OVER PSYCHISCHE AANDOENINGEN (2014)

Het congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’ van 10 september j.l. ging over het doorbreken van het taboe op psychische aandoeningen.

Samen met De Normaalste Zaak verzorgde ik een werksessie waarin de resultaten van het onderzoek Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever werden gepresenteerd.

SOCIAL ENTERPRISE ALS BUSINESS PARTNER VAN DE GEMEENTE (2014)

Screen Shot 2015-03-02 at 10.22.29 AM

Op 9 september 2014 organiseerde Social Enterprise NL het eerste landelijke congres over sociaal ondernemerschap en de rol van de gemeente. Samen met Radar Advies en de gemeente Haarlemmermeer gaf ik de workshop ‘Hoe werkt het in de praktijk?’.

Het verslag van de workshop kunt u vinden via de website van Social Enterprise NL.