PROJECTEN // ADVIES

Ik adviseer overheden, bedrijven en andere organisaties die zich bezighouden met (bevorderen van) inclusief werkgeverschap en arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld over het stimuleren van sociaal ondernemen, social return, de Prestatieladder Socialer Ondernemen en inclusief HR-beleid. Ook verricht ik soms kleine klussen voor organisaties.

Hieronder staan enkele adviesprojecten en klussen die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

PUBLIEKSCOLLEGES EN RONDE TAFELS SOCIAL LABEL (2016, 2017, 2018)

Ik ben aanwezig bij de publiekscolleges en ronde tafels van Social label en doe daar verslag van. De verslagen worden verwerkt in het boek Design works.

Social label organiseert jaarlijks een publiekscollege en een ronde tafel over thema’s en vraagstukken die raken aan de inclusieve arbeidsmarkt. Publiekscolleges worden meestal gegeven door een hoogleraar en vinden plaats in het Werkwarenhuis. Deze college’s zijn voor iedereen toegankelijk. Ronde tafels vinden veelal plaats tijdens de Dutch Design Week. Deze zijn bedoeld voor een select gezelschap van ontwerpers, experts, politici, beleidsmakers en directeuren/managers van bedrijven en instellingen.

REVIEW VERZUIMBELEID NATIONALE POLITIE (2018)

Bijdrage aan een evaluatie van het verzuimbeleid van de Nationale Politie door Loyalis Kennis & Consult. De focus van de evaluatie ligt op de preventie van verzuim. Mijn bijdrage bestond uit een literatuurscan en het opstellen van een vragenlijst. De rapportage is niet openbaar.

STARTNOTITIE JOBCOACHING (2017)

Voorbereidend werk voor SBCM en Cedris in het kader van het uitzetten van een onderzoek naar jobcoaching. Aan de hand van een literatuurverkenning en interviews bracht ik de huidige ontwikkelingen binnen de beroepsgroep van jobcoaches in kaart. Vervolgens schreef ik een startnotitie voor het onderzoek. De onderzoeksvragen zijn geformuleerd in overleg met SBCM en Cedris.

LEERGANG INCLUSIEF ONDERNEMEN (2016)

Ontwikkeling en evaluatie van een leergang ‘Inclusief ondernemen’ voor De Normaalste Zaak in samenwerking met Accenture en AWVN. Ik dacht mee over de inhoud van leergang, ik was facilitator bij de bijeenkomsten en betrokken bij de evaluatie.

pastedImage

De eerste leergang is positief geëvalueerd. De combinatie van masterclasses met praktijkvoorbeelden en -opdrachten blijkt goed te werken. De Normaalste Zaak biedt de leergang nu jaarlijks aan. Kijk voor meer informatie over de leergang in 2016: Brochure leergang Inclusief Ondernemen.

ADVIES SOCIALE PARAGRAAF AANBESTEDING (2016)

Advies aan een bedrijf over de invulling sociale paragrafen bij een grote aanbesteding, in samenwerking met Kim Schoaferts. De vraag  was wat recente ontwikkelingen zijn op het gebied van social return en diversiteitsbeleid. We gaven advies en feedback op de aanbestedingsteksten. Het bedrijf heeft de aanbesteding binnengehaald.

DENKTANK DOELGROEP AAN HET WERK (2015, 2016)

Deelname aan een denktank met deskundigen georganiseerd door Cedris, SBCM en de Argumentenfabriek. Kernvragen: Hoe kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk geholpen worden? Wat zijn belemmeringen en oplossingen?

Schermafbeelding 2016-07-28 om 23.33.35

De resultaten van de denktank zijn opgenomen in het kaartenboek Doelgroep aan het werk . Het kaartenboek is bedoeld als inspiratiebron en aanmoediging voor ons handelen.

BELEIDSADVIES SOCIAAL ONDERNEMEN (2014)

De gemeente Haarlemmermeer vroeg advies bij het ontwikkelen van een visie op sociale firma’s en bij het opstellen van een plan van aanpak om deze bedrijven te faciliteren. Aanleiding was de decentralisatie en daarmee gepaard gaande bezuinigingen. De gemeenteraad vroeg in een motie om te zoeken naar aanvullende manieren voor dagbesteding en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Een belangrijke bijdrage werd verwacht van sociale firma’s.

EXPERTGROEP SOCIAL ENTERPRISES (2014)

Deelname aan een expertgroep van Kennisland en Social Enterprise NL voor hun onderzoek naar aanpakken van Europese landen om de social enterprise sector te stimuleren. De expertgroep werd gevraagd om in drie sessies kennis in te brengen en feedback te geven op tussentijdse resultaten van het onderzoek. Het resultaat kunt u lezen in Stimulansen voor de social enterprise sector.

94aa1d43-780f-4edc-bc27-a41328451cda