AUKJE SMIT // VISIE

VERSTERKEN WAT GOED GAAT

Er is veel meer mogelijk als we versterken wat goed gaat en van daaruit verder werken aan de inclusieve arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Sociaal inkopen / aanbesteden.
  • Inzet van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).
  • Goede praktijkvoorbeelden zichtbaar maken.
  • Fiscale of andere voordelen voor inclusieve arbeidsorganisaties.
  • Belemmeringen in regelgeving en werkprocessen wegnemen.

Werkgevers stimuleren, faciliteren en belonen, leidt eerder tot inclusief ondernemen dan verplichtingen en boetes opleggen. Vanuit deze visie heb ik als projectleider bij TNO de ontwikkeling van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) aangestuurd.

pso trede 2

GEEN KEURSLIJF

Werkgevers kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. Het meest voor de hand liggen plaatsingen in de eigen organisatie. Maar inkopen bij en/of werk uitbesteden aan andere sociale bedrijven is ook een mogelijkheid. In de ene organisatie zijn meer of andere mogelijkheden dan in de andere organisatie.

SOCIALE ONDERNEMINGEN

Niet elk bedrijf hoeft een sociale onderneming of sociale firma te worden. Maar voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn deze bedrijven wel een mooie oplossing. Met de afbouw van de sociale werkvoorziening is het extra belangrijk om deze initiatieven maximaal te benutten. Het werk aanpassen aan de mens in plaats van andersom.