Kwaliteit van werk in 2030

De toekomst van werk staat volop in de aandacht. Het grote aantal studies en beschouwingen over dit onderwerp is opmerkelijk. Veel toekomstverkenningen zijn geïnteresseerd in vraagstukken met betrekking tot de groei en krimp van werk. Het SCP bouwt hierop voort door naar de implicaties voor de kwaliteit van werk te kijken. Dit mede naar aanleiding van een verzoek van de Vaste Kamercommissie SZW in de Tweede Kamer.

In het project: “De veranderende wereld van werk: een verkennende studie naar de kwaliteit van werk in 2030” wordt het burgerperspectief centraal gesteld en probeert SCP te doordenken hoe goed – of slecht – het werk van de toekomst voor verschillende groepen zal zijn.

De verkenning bestaat uit een systematische literatuurstudie, 29 interviews met experts en toekomstscenario’s. Ik neem de interviews met experts voor mijn rekening, evenals de analyse en (interne) rapportage. Lees hier meer over het onderzoek.