Vakbonden ondertekenen manifest Psychische Diversiteit Werkt!

De ondertekening van het manifest is een mooie afsluiting van het onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het beter bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk. Dit onderzoek deed ik in 2016 voor Samen Sterk zonder Stigma.

Mijn rol

Begin 2017 vroeg Samen Sterk zonder Stigma of ik op basis van het onderzoek factsheets, een checklist en een manifest wilde opstellen en de vakbonden, SBI Formaat en Stichting Multinationale Ondernemingsraden Overleg wilde vragen om het manifest te ondertekenen. Vakbond De Unie, SBI Formaat en Stichting Multinationele Ondernemingsraden Overleg tekenden het manifest direct.

En nu gaan de FNV, CNV en VCP ook tekenen. Een belangrijke stap in bewustwording van de problematiek bij de bonden. We hopen natuurlijk dat ze ook de aanbevelingen uit het onderzoek overnemen. De FNV heeft het onderzoek vorig jaar al besproken in de SER commissie chronisch zieken.