Themanummer OSB Inzicht over publiek-private samenwerking

OSB Inzicht is een informatief magazine over de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Dit themanummer van april 2018 gaat over publiek-private samenwerking bij het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de rubriek Juist Onjuist komt elke keer een nieuwe stelling aan bod. Mij was deze keer gevraagd om te reageren op de stelling: “Mensen aan de basis komen via de schoonmaak aan de slag.”

Andere onderwerpen in het magazine zijn onder andere:

  • Het 100.000 banenproject met Aart van der Gaag als aanjager.
  • De samenwerking van het WerkgeversServicepunt Rijnmond met CSU.
  • De samenwerking van de gemeente Wierden met Novon Schoonmaak.
  • Het niet behalen van de aantalen voor de banenafspraak door de sectoren overheid & onderwijs.