PROJECTEN // ADVIES

Ik adviseer overheden, bedrijven en andere organisaties die zich bezighouden met (bevorderen van) inclusief werkgeverschap en arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld over het stimuleren van sociaal ondernemen, social return, de Prestatieladder Socialer Ondernemen en inclusief HR-beleid. Ook verricht ik soms kleine klussen voor organisaties.

Hieronder staan enkele adviesprojecten en klussen die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

STARTNOTITIE JOBCOACHING (2017)

Voorbereidend werk voor SBCM en Cedris in het kader van het uitzetten van een onderzoek naar jobcoaching.

VRAAG

  • Breng de huidige ontwikkelingen binnen de beroepsgroep van jobcoaches in kaart op basis van een literatuurverkenning en interviews.
  • Schrijf een startnotitie ten behoeve van het uitzetten van een extern onderzoek.

RESULTAAT

Het resultaat is een startnotitie op basis waarvan SBCM een onderzoek kan uitzetten. De onderzoeksvragen zijn geformuleerd in overleg met SBCM en Cedris.

LEERGANG INCLUSIEF ONDERNEMEN (2016)

Ontwikkeling en evaluatie van een leergang ‘Inclusief ondernemen’ voor De Normaalste Zaak in samenwerking met Accenture en AWVN.

VRAAG

  • Meedenken over de inhoud van de leergang.
  • De bijeenkomsten helpen faciliteren.
  • Evalueren van de leergang.

pastedImage

RESULTAAT

De eerste leergang is positief geëvalueerd. De combinatie van masterclasses met praktijkvoorbeelden en -opdrachten blijkt goed te werken. De Normaalste Zaak zal de leergang in 2017 opnieuw aanbieden. Kijk voor meer informatie over de leergang in 2016: Brochure leergang Inclusief Ondernemen.

ADVIES SOCIALE PARAGRAAF AANBESTEDING (2016)

Advies aan een bedrijf over de invulling sociale paragrafen bij een grote aanbesteding, in samenwerking met Kim Schoaferts.

VRAAG

Wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van social return en diversiteitsbeleid? Geef advies en feedback op de aanbestedingsteksten.

RESULTAAT

Het bedrijf heeft de aanbesteding binnengehaald. Onze advisering heeft daaraan bijgedragen.

DENKTANK DOELGROEP AAN HET WERK (2015, 2016)

Deelname aan een denktank met deskundigen georganiseerd door Cedris, SBCM en de Argumentenfabriek.

Schermafbeelding 2016-07-28 om 23.33.35

VRAAG

Hoe kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk geholpen worden? Wat zijn belemmeringen en oplossingen?

RESULTAAT

De resultaten van de denktank zijn opgenomen in het kaartenboek Doelgroep aan het werk . Het kaartenboek is bedoeld als inspiratiebron en aanmoediging voor ons handelen.

BELEIDSADVIES SOCIAAL ONDERNEMEN (2014)

 

logo_Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer vroeg advies bij het ontwikkelen van een visie op sociale firma’s en bij het opstellen van een plan van aanpak om deze bedrijven te faciliteren.

VRAAG

Aanleiding waren de decentralisaties en daarmee gepaard gaande bezuinigingen. De gemeenteraad vroeg in een motie om te zoeken naar aanvullende manieren voor dagbesteding en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Een belangrijke bijdrage werd verwacht van sociale firma’s.

RESULTAAT

Een brede visie op sociaal ondernemen en een plan van aanpak om sociale firma’s in Haarlemmermeer op de kaart te zetten.

EXPERTGROEP SOCIAL ENTERPRISES (2013)

Deelname aan een expertgroep van Kennisland en Social Enterprise NL voor hun onderzoek naar aanpakken van Europese landen om de social enterprise sector te stimuleren.

VRAAG

De expertgroep werd gevraagd om in drie sessies kennis in te brengen en feedback te geven op tussentijdse resultaten van het onderzoek.

RESULTAAT

Zeven aanbevelingen voor het Ministerie van Economische zaken en inzicht in de ervaringen en maatregelen van andere landen om de social enterprise sector te stimuleren. Het resultaat kunt u lezen in Stimulansen voor de social enterprise sector.

94aa1d43-780f-4edc-bc27-a41328451cda

PEER MEETING SOCIAL ECONOMY (2012)

Op verzoek van het Ministerie van SZW nam ik samen met Niels Bosma deel aan een tweedaagse meeting over sociaal ondernemerschap in Parijs. Tijdens de bijeenkomst werd kennis en ervaring uitgewisseld tussen vertegenwoordigers van EU-landen.

VRAAG

Welke kennis en ervaring met sociaal ondernemerschap in andere landen kan ook voor de Nederlandse context van waarde zijn?

RESULTAAT

Inzicht in de ervaringen van andere landen (met name Frankrijk) met het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Heel interessant zijn bijvoorbeeld de cooperaties in Franktijk die fungeren als ‘business incubator’.

Ik bracht na afloop verslag uit aan een interdepartementale werkgroep van de ministeries van SZW, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

Wilt u meer weten over de peermeeting? Lees het verslag hier The social economy brings new business to France and Europe.