20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen

Het project ‘Opschalen van sociale ondernemingen’ is een initiatief van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Hogeschool Windesheim. In dit project nemen de onderzoekers 20 sociale ondernemingen twee jaar lang onder de loep en worden gerichte interventies ontworpen en uitgevoerd. Het gaat om sociale ondernemingen met een business-to-business verdienmodel die gericht zijn op arbeidsparticipatie.

Ik werkte het eerste jaar mee aan het in kaart brengen van de theory of change, het business model, de knelpunten en succesfactoren van de verschillende sociale ondernemingen. Ook beschreef ik de cases. Het resultaat is Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. 20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen.

Succesfactoren die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld de communicatie naar stakeholders, netwerkallianties en de vraag in de markt. Belemmeringen zijn bijvoorbeeld wet- en regelgeving, instroom medewerkers (doelgroep en/of vakmensen) en financiering. Maar er zijn ook grote verschillen tussen individuele ondernemingen.

Het project loopt nog tot maart 2019. Lees hier meer over het project en wie er allemaal meedoen.